Macforyou-software

Macforyou Software:

  • Macforyou Small Business bundel
  • Macforyou Password Manager
  • Macforyou Server Tool
  • Macforyou Time Manager
  • Macforyou Adresboek

Deze producten zijn gemaakt met Filemaker.
(u hoeft het programma Filemaker hiervoor niet aan te schaffen)

We kunnen onze software op maat voor u aanpassen.
We maken ook administratie- en database-software op maat in Filemaker.
Hiervoor berekenen we 60 euro exl btw per uur.